About Us

Welcome

A Chairde,

I am delighted to welcome you to Dunamase College Coláiste Dhún Másc. The school is on a path of rapid development over the next few years. Our philosophy is to provide excellence in education through the medium of Irish and English to the young people in our care. Along with a strong emphasis on the Irish language and culture, we offer a wide range of subjects, and allow students to sample subjects in first year, before choosing to their particular strengths for the junior cycle. We understand the great importance of technology in the modern world and this is reflected in our innovative delivery of the curriculum, using the most up to date educational practices and technologies. We will also offer a selection of extracurricular activities.

Culture & Ethos

Coláiste Dhún Másc is a multidenominational, co-educational school, socially and culturally inclusive. It provides excellence in education using a wide range of teaching and learning strategies.

We place a strong focus on student well-being and the need for respect for all members of the community and the environment which surrounds us.

The College opened in August 2017 in a temporary home on Railway Street, Portlaoise. We are eagerly anticipating our move to a new 1000 pupil building on an 18 acre greenfield site on the Timahoe Road in Portlaoise.

General Information

General school information can be accessed here…

Information Video 2021

Term Dates

Dates for when terms start and end are all displayed on the calendar.

Fáilte

A Chairde,

Tá lúcháir orm fáilte a chur romhaibh chuig Coláiste Dhún Másc.

Tiocfaidh fás agus forbairt gan cuimse ar an scoil sna blianta amach romhainn. Bunaíodh Coláiste Dhún Másc le hoideachas lán Gaelach a chur ar fáil do dhaoine óga atá faonár gcúram. Mar aon leis an mbéim a chuirtear ar an teanga, an cultúr Gaelach, tá raon leathan d’ábhair ar fáil sa scoil. Tugann na hábhair seo deiseanna difriúla do na scoláirí ábhair dhifriúla a thriall sa chéad bliain roimh a gcuid roghanna a dhéanamh. Tuigimid an tábhacht ollmhór a bhaineann le cúrsaí teicneolaíochta sa saol nua aimseartha agus tá an tuiscint seo le feiceáil go tréan inár gcuid modhanna teagaisc. Baintear úsáid as modhanna múinte nua aimseartha agus bíonn an teicneolaíocht i gcroílár na scoile. Beidh raon imeachtaí seach curaclam leathar ar siúl freisin.

Cultúr agus Eiteas

Coláiste il-sainchreidmheach, comhoideachaisúil é Choláiste Dhún Másc, a bheidh uileghabhálach go sóisialta agus go cultúrtha, a chuirfidh sárchaighdeán oideachais ar fáil trí mheán na Gaeilge. Cuirfidh sé folláine an dhalta agus meas do chách, don chultúr, don chomhphobal agus don timpeallacht chun cinn.

Osclóidh Coláiste Dhún Másc i láthar sealadach i mí Lúnasa 2017 ar Sráid an Iarnróid Portlaoise.

Eolas Ghinearalta

Éide scoile

Tá an éide scoile mar chuid de chód iompar an choláiste agus glactar léi nuair a ghlactar le háit sa choláiste. Táimid ag súil le tacaíocht iomlán ó thuistí / caomhnóirí maidir le héide scoile a chaitheamh agus a choimead in iomláine.

Gnáth éide
  • Geansaí scoile gorm
  • Brístí nó sciorta scoile dúghorm
  • Stocaí dúghorm
  • Léine bhán
  • Carbhat scoile
  • Seaiceáid scoile
  • Bróga leathair dubha
Éadaí spóirt  (i rith rang spóirt amháin)
  • T léine polo bán
  • Bríste spóirt liath nó dughorm
  • Bróga spóirt

*Ar fail I Shaws, Portlaoise
**Caithfear Lipéidí a chur ar ghach rud

Lón

Níl cead an scoil a fhágáil i rith an lae. Moltar lón folláin a thabhairt isteach ar maidin.Bíonn imeachtaí spóirt agus ábhar seach-curaclam eile ar siúl ag am lóin. Tá seans go mbeidh lón ar fail le ceannacht sa scoil.

Media

http://www.leinsterexpress.ie/news/home/234636/new-principal-appointed-for-dunamase-college.html

http://www.leinsterexpress.ie/video/home/270754/pupil-sings-beautifully-in-irish-for-dunamase-college-official-opening.html

http://www.laoistoday.ie/tag/dunamase-college/

Historic day as Dunamase College is officially opened

laoise today website

Dunamase college opens to great success

www.foras.ie