Transition Year EPAS

CSAP / EPAS

An Aidhm atá ag Clár um Scoil Ambasadóra Pharlaimint na hEorpa do mheánscoileanna ná chun feasacht a spreagadh faoin Eoraip, daonlathas agus rogha pholaitíochta i measc daoine óga ar fud na hEorpa.

Cad atá i gceist?

Stiúrann Ambasadóirí Sinsearacha (múinteoirí) na daltaí trí Leabhar Oibre na Scoile Ambasadóra atá curtha ar fáil ag Parlaimint na hEorpa.

Bunaíonn Ambasadóirí Sóisearacha Pointe Eolais AE a bhíonn le fáil ar an idirlíon nó ar áitribh na scoile faoin Aontas, an Eoraip agus Institiúidí Eorpacha.

Eagraíonn Ambasadóirí Sóisearacha imeacht do Lá na hEorpa ar scoil.

An Aontas Eorpach

Bhí bunfhorbairt an Aontais Eorpaigh bunaithe ar bhunús fornáisiúnta a dhéanfadh “cogadh dochreidte agus ábhartha go hábhartha agus a threiseodh an daonlathas i measc a chomhaltaí mar atá leagtha amach ag Robert Schuman agus ceannairí eile i nDearbhú Schuman (1950) agus i nDearbhú na hEorpa (1951 Bhí an prionsabal seo i gcroílár an Chomhphobail Eorpaigh Ghuail agus Cruach (ECSC) (1951), Conradh Pháras (1951), agus níos déanaí Conradh na Róimhe (1958) a bhunaigh Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE) agus an Comhphobal Eorpach um Fhuinneamh Adamhach (EAEC). Chuaigh an ECSC in éag i 2002, agus tá féiniúlacht dhlíthiúil ar leith ag an EAEC d’ainneoin baill agus institiúidí a roinnt.

Chruthaigh Conradh Maastricht (1992) an tAontas Eorpach lena chóras piléir, lena n-áirítear gnóthaí eachtracha agus baile in éineacht leis an gComhphobal Eorpach. Mar thoradh air seo cruthaíodh an t-airgeadra Eorpach aonair, an euro (a seoladh i 1999). Leasaíodh Conradh Maastricht le conarthaí Amstardam (1997), Nice (2001) agus Liospóin (2007).

Bhí go leor daoine ann a rinne a ndícheall, fiú roimh an dara cogadh domhanda, Eoraip aontaithe a threorú ag an daonlathas agus ag smacht reachta ach níor thosaigh an smaoineamh riamh go dtí tar éis an dara cogadh domhanda agus gan ach buíochas le daoine mar Konrad Adenauer, Robert Schuman, Winston Churchill , Melina Mercouri agus Altiero Spinelli. Tá a dtionchar ar aontas na hEorpa le mothú go dtí an lá atá inniu.

An Choimisiún Eorpach

Uachtarán an Choimiúin: Ursula von der Leyen

Tá an Coimisiún Eorpach an-ghnóthach i gcur chun cinn straitéis ghinearálta an Aontais agus i gceapadh agus cur chun feidhme polasaí an Aontais. Ullmhaíonn sé measúnuithe agus tuarascálacha ar a chuid beartas féin go minic.

Ranna agus gníomhaireachtaí: Tá an Coimisiún roinnte i ranna polasaí, ar a dtugtar Ard-Stiúrthóireachtaí iad, agus tá siadsan freagrach as réimsí beartais éagsúla. Is iad na Ard-Stiúrathóirí a dhéanann polasaí agus dlíthe an Aontais a fhorbairt agus a bhainistiú. Ina theannta sin, déileálann ranna seirbhíse le saincheisteanna sonracha riaracháin. Is ann do ghníomhaireachtaí feidhmiúcháin a bainistíocht na cláir a chuireann an Coimisiún ar bun.