Subjects

Junior Cycle

Click here for the official website of the Junior Cycle of post-primary education in Ireland. Or view the slides from the College Week Presentation…

Subject List

Core Subjects

 • Irish
 • English
 • Maths
 • Science
 • History
 • Religion (multidenominational ethos/ non examination subject)

Optional Subjects

 • Geography
 • French
 • Spanish
 • Applied Technology
 • Visual Art
 • Graphics
 • Home Economics
 • Music
 • Business Studies
 • Wellbeing

Short Courses

 • Digital Media Literacy
 • Coding
 • Artistic Performance
 • Philosophy
 • PE
 • SPHE
 • CSPE

Liosta Abhair

Gach dalta
 • Gaeilge
 • Béarla
 • Mata
 • Eolaíocht
Ábhair roghnacha (bl. 2 ar aghaidh)
 • Tíreolas
 • Stair
 • Fraincís
 • Spáinnis
 • Teicneolaíocht
 • Ealaín
 • Grafaic Theicniúil
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Ceol
 • Gnó
 • Folláine (OSPS, OSSP, Corpoideachais)
Gearrchúrsaí
 • Litirtheacht sna meáin dhigiteach
 • Codú
 • Taibhiú Ealaíne
 • Fealsúnacht
Ábhar gan scrúdú
 • Reiligiún*

*Is scoil ilchreideamhach muid, mar sin ní mhúintear sainchreideamh i rith am scoile.